Phone:+299 31 40 30 Emergency:+299 48 64 37
+299 31 40 30 +299 48 64 37

Pressemeddelelse vedr. revidering af Sikukis takstblad

Pressemeddelelse vedr. revidering af Sikukis takstblad 25. maj 2022

Nuummi sinerissap qanittuani aalisartut ukiuni kingullerni marlussunni tunisaat ikileriarsimasut paasisimalerparput, taamaattumillu sinerissap qanittuani aalisartut amerlasuut aningaasaqarnikkut atugaat unammillernarnerulersimallutik, aammalu suli taamaallutik. Tamanna ilaatigut aallaavigalugu maanna aalisartut tunisinerminni akiliuteqartitsivigineqartarnerat aammalu aalisariutit Sikuki Nuuk Harbour A/S-ip (Sikuki) talinnganermut akiliuteqartinneqartarneri allanngortinneqassasoq Naalakkersuisut isumaqarput. Taamaattumik maanna Naalakkersuisut nuannaarutigalugu nalunaarutigissavaat Sikuki Namminersorlutillu Oqartussat aaqqiissutissanik tunngasunik oqaloqatigiilluareerlutik, akinik allannguimmata, umiarsualivimmi atuisuusut akiliisinnaassusiisa pitsanngungaatsiarneranik kinguneqartumik.

Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoq Erik Jensen oqarpoq:
”Naalakkersuisuniit nuannaarutigaarput Sikuki pitsaasumik ajunngitsumillu oqaloqatigilluareernerata kingunerisaanik, Nuummi aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqartunut aaqqiissutissanik  Naalakkersuisut kissaatigisaateqarnerat malillugu aaqqeeqatigiissinnaasimagatta. Aaqqiissutit, sinerissap qanittuani aalisartunut iluaqutaasussat Sikuki-p akiinik appaanerinik malitseqartumik.”

Taamaattumik Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisup maanna nalunaarutigissavaa, aalisakkat qaleruallillu nutaat sikulersukkallu, sinerissamut qanittumi aalisarnermi pisat, ullumikkut ton-imut 38,64 koruuninik akeqartinneqarnerat 1. juuli 2022 aallarnerfigalugu atorunnaassasoq. Tamatuma kingunerisaanik umiatsiaararsortut aammalu angallatit (sinerissap qanittuani aalisartut) , Nuup umiarsualiviani Sikuki Nuuk Harbour A/S-imut tunisinerminni akitsuutaat akiliutigineqartarunnaassapput.

Tamatuma saniatigut angallatit talinnganermut akiliutaasa 50%-ingajammik appaaffigineqassaaq -  ukiumut 19.874 koruuniniit ukiumut 10.000 koruuninut appartinneqassalluni. Taamannalu aamma 1. juuli 2022 aallarnerfigalugu atuutilersinneqassalluni.

Sikuki Nuuk Harbour A/S oqarpoq:
”Sikuki-p akinut allattuiffianik iluarsiinissaq pillugu suliap ingerlanerani ingerlatseqatigiiffimmiit Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfik oqaloqatigilluarneqarpoq, aammalu ingerlatseqatigiiffiup akinut allattuiffianik iluarsiineq taperserneqarpoq, aammalu sinerissap qanittuani aalisartunut umiatsiaararsortut angallataatillillu atuisut akiliutigineqartartup appartinneqarnissaa maanna aaqqiivigineqarluni."

Akit nutaat
Akinik iluarsiinerup kingunerisaanik kiffartuussinernut toqqarneqartunut akinik nutaanik atuutsitsisoqalerpoq. Aasamut umiarsuit sinersorlutik takornariartitsisartut aatsaat taama amerlatigisut Kalaallit Nunaannut tikittussaapput, tamatumalu nassatarisaanik umiarsualivinni isumannaallisaanerup nutaamik aallunneqalertussaavoq. Taamaattumik akit nutaat atorlugit ilaatigut isumannaallisaanermi suliniutinut attuumassutilinnut, aammalu sullissinernut, suliat annerulernerinut naleqqussakkanut aningaasalersuinissat qulakkeerneqarnissaat siunertarineqarpoq. Taakkununnga akit nutaat 1. Januar 2023-miit atuutilertussat kakkiullugu ilanngussami takuneqarsinnaapput.

 

Det kystnære fiskeri i Nuuk har i løbet af de sidste par år oplevet en nedgang i indhandlingsmængderne, hvormed mange kystnære fiskeres økonomiske situation har været udfordret og det er stadig tilfældet. Derfor har Naalakkersuisut ment, at der blandt andet med udgangspunkt i dette bør ændres i varetakster til fiskerne, ligesom der bør ændres i fiskekutternes abonnementsbetaling for kajplads i Sikuki Nuuk Harbour A/S (Sikuki). Derfor kan Landsstyret med glæde meddele, at Sikuki, efter en en dialog med Selvstyret har ændret taksterne, så brugerne af havnen nu kan få forbedret deres betalingsevne.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Erik Jensen, udtaler:
”Vi er i Naalakkersuisut glade for, at vi efter en konstruktiv dialog med Sikuki har opnået en fælles løsning, der tilgodeser Naalakkersuisuts ønskede løsning for erhvervsfangere og -fiskere i Nuuk. Vi er kommet frem til en løsning, hvor Sikukis priser nedsættes til fordel for det kystnære fiskeri.”

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, kan derfor meddele, at varetaksten for indhandling af ferske og isede fisk- og skaldyrsprodukter fra det kystnære fiskeri, som i dag lyder på 38,64 kr. per ton, udgår fra den 1. juli 2022. Dette medfører, at jollefiskere og kuttere (fra det kystnære fiskeri) i Nuuk havn fritages for at betale varetakst til Sikuki fremadrettet.

Derudover vil prisen på kutternes abonnementsløsning reduceres væsentligt med næsten 50% fra 19.874 kr. pr. år til 10.000 kr. pr. år. Denne ændring vil ligeledes blive implementeret fra den 1. juli 2022.

Sikuki Nuuk Harbour A/S udtaler:
”Sikuki har været i en god dialog med Departementet for Boliger og Infrastruktur undervejs i sagen om revidering af selskabets takstblad, og tilslutter sig revidering af selskabets takstblad med opmærksomhed mod, at reducere brugerbetaling for jollefiskere og kuttere i det kystnære fiskeri."

Nye takster
Takstrevideringen indebærer nye takster for udvalgte services. Denne sommer kommer der flere krydstogtskibe end nogensinde til Grønland, hvilket medfører et fornyet fokus på sikkerheden på havnene. De nye takster har derfor blandt andet til formål at sikre finansieringen af relevante sikkerhedsmæssige tiltag og andre ydelser som tilgodeser den øgede aktivitet. For at se disse nye takster, som gælder fra 1. januar 2023, se vedlagte bilag.

NEWS