Sikuki

- Nuuk Harbour A/S

Sikuki Nuuk Harbour A/S pilersinneqarpoq ulloq 23. decembari 2013.

Ingerlatsiviup pilersinneqarneranut siunertaavoq Nuummi umiarsualiveqarfimmik pilersitsinissaq, piginnittuuneq, ingerlatsineq aamma ineriartortitsineq kiisalu ingerlatsivinnik tamatumunnga attuumassuteqartunik.

Ingerlatsiviup atuuttunngortinneqarneranut uppernarsaat aammattaaq maleruaqqusat uaniipput:

 Pdflogo Stiftelsesdokument

  PdflogoVedtægter 

Ingerlatsiviup aallartinnerani Ingerlatsivimmut siunertaavoq suliniummut atortussanik suliaqarnissaq aamma suliniummik suliariumannittussarsiuussinikkut neqerooruteqartitsinissaq, tamatumani siunertaralugu aktiaatillit suliniutip piviusunngortinneqarnissaanut inaarutaasumik isummernissaat aamma aningaasaliissuteqaqqinnissaat.

Umiarsualiviup nutaap Sikuki Nuuk Harbour A/S-ip sanaartortitassaata naammassiniartussaavai  unamminartut, maannakkut containerersornermut umiarsualiviup atugarisai, tamatumunnga ilanngullugit pilertornarnerulersitsinermi iluaqutissat containerinik passussinermi. Umiarsualivimmi nutaami aammattaaq suliffeqarfiit umiarsualiveqarnermut attuumassuteqartut annertusiartornissaat aamma ingerlatsinerminnik annertusititsinissaat, tamakkununnga ilaallutik kilisaatit, umiarsuit takornarianik angallassisartut aamma misissueqqaarnermik ingerlatsinerit.

Umiarsualivik nutaaq siunissamut qulakkeerinnittoq Nuummi umiarsualivimmi Qeqertani sananeqassaaq, talittarfik nutaaq pilersinneqassalluni, timaatungaani nunaminertaq containerinut naatsorsuussaq aamma Royal Arctic Linep qullersaqarfissaa, quersuaq aamma saffiorfik.

Tamakku saniatigut nunaminertanik allaqassaaq, taakku inissiivittut atorneqassallutik (lay-down) ilaatigut misissueqqaarnernik ingerlatsisunut.

Umiarsualiviup sananeqarneranut atatillugu Sikukimit sanatinneqassapput umiarsualiveqarnermut attuumassuteqartut illut, soorlu umiarsualivimmi allaffik, RAL-imut qullersaqarfik, quersuaq aamma saffiorfiit.

Umiarsualiviup inissiffia siunissami alliliinissamut periarfissiivoq. Umiarsualivimmut nutaamut ataatsimoortumik aningaasaliissuteqarnermut ilaapput umiarsualivik, illut aamma attaveqaasersuutinik annertusititsinerit. Umiarsualivik Kalaallit Nunaannut aamma tamaanngaannit usinut tamanut ingerlatitseqqittarfittut atorneqassaaq.

Umiarsualiviup naammassineqareernerata kingorna taava taanna ilaatigut niuernerpalaartumik atugassarititaasut tunngavigalugit ingerlanneqassaaq, taamaattorli siunertarineqarnani ingerlatsiviup annertuumik sinneqartooruteqartarnissaa. Umiarsualivimmit isertitaqarfigisassaassapput nunaminertanik, illunik aamma kranersuarnik attartortitsinerit. 

Umiarsualiveqarfimmi pioreersut Sikuki Nuuk Harbour A/S-imut aningaasaliissutitut ilanngutsinneqassapput 2016-imi pigilerneqassallutik. Umiarsualiveqarfiit pioreersut aammattaaq nutaat Sikuki Nuuk Harbour A/S Nuummi umiarsualiveqarfinnut amerlanernut akisussaasunngortissavaa, kiisalu ingerlatsivik umiarsualiviup ingerlanneqarnissaanut Kalaallit Nunaannut tamarmiusumut eqqarsaatit tunngavigalugit, taava Kalaallit Nunaata ineriartorneranut qitiusumik inissisimassaaq.